vanochtend 218 ingeschreven gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Andere woorden | werken, doen

Tot slot is er nog een hele grote groep woorden: de werkwoorden.

 

Werkwoorden zijn eigenlijk regelwoorden, maar er zijn zoveel regels, dat ze aparte aandacht verdienen. Hieronder staan wat voorbeelden, om te laten zien wat er allemaal kan met werkwoorden:

 

werkwoord  tegenwoordige tijd  verleden tijd voltooid deelwoord 

 

Zwakke werkwoorden gedragen zich volgens vaste regels:

tillen

ik til

til jij

jij tilt

hij tilt

wij/jullie/zij tillen

ik/jij/hij tilde

wij/jullie/zij tilden 

ik heb getild
landen

ik land

land jij

jij landt

hij landt

wij/jullie/zij landen

ik/jij/hij landde

wij/jullie/zij landden

ik heb geland

kussen

 

ik kus

kus jij

jij kust

hij kust

wij/jullie/zij kussen

ik/jij/hij kuste

wij/jullie/zij kusten

ik heb gekust
praten

ik praat

praat jij

jij praat

hij praat

wij/jullie/zij praten

ik/jij/hij praatte

wij/jullie/zij praatten 

 

ik heb gepraat
verhuizen

ik verhuis

verhuis jij

jij verhuist

hij verhuist

wij/jullie/zij verhuizen

ik/jij/hij verhuisde

wij/jullie/zij verhuisden

ik ben verhuisd

 

Sterke werkwoorden hebben afwijkende vormen in de verleden tijd:

kopen

ik koop

koop jij

jij koopt

hij koopt

wij/jullie/zij kopen

ik/jij/hij kocht

wij/jullie/zij kochten

ik heb gekocht
lopen

ik loop

loop jij

jij loopt

hij loopt

wij/jullie/zij lopen

ik/jij/hij liep

wij/jullie/zij liepen

ik heb gelopen

 

Onregelmatige werkwoorden hebben vormen waar geen regelmaat in zit:

zijn

ik ben

ben jij

jij bent

hij is

wij/jullie/zij zijn

ik/jij/hij was

wij/jullie/zij waren

ik ben geweest
hebben

ik heb

heb jij

jij hebt

hij heeft

wij/jullie/zij hebben 

ik/jij/hij had

wij/jullie/zij hadden

ik heb gehad

 

 Kijk verder op Beter Spellen.
Vaak gestelde vragen - - REACTIES OF TIPS - - Instellingen aanpassen

Beetje Spellen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties