vanochtend 213 ingeschreven gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Andere woorden | weekend, T-shirt

Veel woorden hebben we geleend uit het Engels. Je schrijft ze dan meestal nog op z'n Engels. Een paar voorbeelden:

Vooral bij werkwoorden zie je dat ze "vernederlandst" zijn:

Wil je meer weten over dit soort speciale gevallen? Kijk op Beter Spellen. Daar moet je ook zijn voor alle andere regels over werkwoorden.
Vaak gestelde vragen - - REACTIES OF TIPS - - Instellingen aanpassen

Beetje Spellen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties