vanochtend 219 ingeschreven gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Regelwoorden | zo, ga nu mee

Een lange klank aan het eind van een woord schrijf je met één klinker, behalve woorden op -ee:

 

Je hoort een lange a aan het eind, je schrijft één a:

aria, boa, dia, ga, gala, ja, ha, la, lava, ma, na, nota, oma, opa, orka, pa,  ra, via.

 

Je hoort een lange o aan het eind, je schrijft één o:

auto, bobo, Cito, co, demo, do, go, havo, ho, hobo, kilo, lego, po, polo, zo.

 

Je hoort een lange u aan het eind, je schrijft één u:

u, cru, nu, plu, reçu, residu, tutu.

 

 

Je hoort een lange ee aan het eind, je schrijft ee:

fee, gedwee, hachee, idee, mee, nee, plee, stee, thee, tree, trofee, twee, vee, wee, zee
Vaak gestelde vragen - - REACTIES OF TIPS - - Instellingen aanpassen

Beetje Spellen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties