vanochtend 208 ingeschreven gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Regelwoorden | neven, hazen

f wordt v

Een woord dat eindigt op een f, krijgt in het meervoud meestal een v:

Maar niet als er een korte klinker voor de f staat:

s wordt z

Een woord dat eindigt op een s, krijgt in het meervoud vaak een z:

Maar niet als er een korte klinker voor de s staat:
Vaak gestelde vragen - - REACTIES OF TIPS - - Instellingen aanpassen

Beetje Spellen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties