vanochtend 218 ingeschreven gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 17-04-2024

eerdere test  latere test

De deelnemers van Beetje Spellen hebben 17-04-2024 onderstaande antwoorden ingevuld.

Ik ........ van het onweer.

98 % (afgerond)schrok 
2 % (afgerond)sgrok
srok
Je hoort "sr", je schrijft "schr".
(zie ook de pagina 'scheve schroef')Dat is niet zo ........ !

2 % (afgerond)mooje
moej
mooj
98 % (afgerond)mooi 
Je hoort ooj, je schrijft ooi.
(zie ook de pagina 'zaai groei mooi')In het Gooi wonen veel ........ .

2 % (afgerond)miljoneirs
92 % (afgerond)miljonairs 
6 % (afgerond)miljoners
Het woord komt uit het Frans. Je hoort een soort -er, maar je schrijft -air.
(zie ook de pagina 'populair trottoir')Het kereltje speelde heerlijk met zijn ........ .

92 % (afgerond)autootjes 
8 % (afgerond)auto'tjes
Het woord "auto" eindigt op één o met een lange klank. Het verkleinwoord krijgt een extra o.
(zie ook de pagina 'fotootje omaatje')
TOTAALRESULTAAT:
95% goedVaak gestelde vragen - - REACTIES OF TIPS - - Instellingen aanpassen

Beetje Spellen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties