MOB-versie | Naar grote versie
eerdere test
Test van gisteren

De deelnemers van Beetje Spellen hebben gisteren de volgende antwoorden ingevuld:

Doe je ........ schoenen maar aan.

swarte
100 %zwarte
Dit woord schrijf je met "zw".
(zie ook de pagina 'zwanen zweven')Je ........ wel dat het zijn zus is.

zeit
100 %ziet
Het woord "ziet" schrijf je met ie. Eerst de i, dan de e.
(zie ook de pagina 'de ie van tien')Hij is ........ bij een grote school.

74 % (afgerond)conciŽrge
21 % (afgerond)concierge
5 % (afgerond)concÔerge
Als meerdere klinkers na elkaar staan, geeft een trema aan, bij welke letter een nieuwe klank begint.
(zie ook de pagina 'knieŽn, poriŽn')Anja is een ........ meisje.

kuerig
8 % (afgerond)kurig
92 % (afgerond)keurig
Het klinkt een beetje als "ur", je schrijft "eur".
(zie ook de pagina 'beer voor deur')
TOTAALRESULTAAT:
92% goed


MENU:

HOME

DAGELIJKSE TEST
Aanmelden
Inloggen
Antwoorden
Scoreverloop

Om te beginnen

Luisterwoorden

Tweeklanken

Vaste lettergroepen

Weet- of opzoekwoorden

Stomme e, -ig, -lijk

Regelwoorden

Andere woorden

OVER DEZE WEBSITE


ZOEKEN

Webdesign en CMS: Martin van Toll Producties