vanochtend 391 ingeschreven gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van donderdag

eerdere test  

De deelnemers van Beetje Spellen hebben donderdag onderstaande antwoorden ingevuld.

Je moet dat blad ........ opzeggen.

sriftelijk
sgriftelijk
100 %schriftelijk 
Je hoort "sr", je schrijft "schr".
(zie ook de pagina 'scheve schroef')Het ........ komt uit het ei.

100 %kuiken 
kiuken
Het woord "kuiken" schrijf je met ui. Eerst de u, dan de i.
(zie ook de pagina 'de ui van huis')Jullie moeten niet zo ........ doen tegen elkaar.

9 % (afgerond)lellijk
5 % (afgerond)leellijk
71 % (afgerond)lelijk 
15 % (afgerond)leelijk
De eerste klankgroep eindigt met een lange e-klank. Je schrijft één klinker (e) en daarna één medeklinker (l).
(zie ook de pagina 'hakken haken harken hoeken')Elke dag viel er meer ........ .

1 % (afgerond)sneew
7 % (afgerond)sneuw
92 % (afgerond)sneeuw 
Je hoort "eew". Dan schrijf je een u voor de w, dus "eeuw".
(zie ook de pagina 'uw nieuwe leeuw')
TOTAALRESULTAAT:
91% goedVaak gestelde vragen - - REACTIES OF TIPS - - Instellingen aanpassen

Beetje Spellen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties