MOB-versie | Naar grote versie
eerdere test
Test van donderdag

De deelnemers van Beetje Spellen hebben donderdag de volgende antwoorden ingevuld:

Sam ........ een brief aan Joke.

99 % (afgerond)schreef
1 % (afgerond)sreef
sgreef
Je hoort "sr", je schrijft "schr".
(zie ook de pagina 'scheve schroef')Ik doe een ........ in de soep.

2 % (afgerond)iu
98 % (afgerond)ui
Het woord "ui" schrijf je met ui. Eerst de u, dan de i.
(zie ook de pagina 'de ui van huis')Els ........ een stukje uit het tijdschrift.

90 % (afgerond)kopieert
10 % (afgerond)kopieeert
Als een woorddeel geen eigen betekenis heeft en op een ie-klank eindigt, schrijf je meestal alleen de i.
(zie ook de pagina 'liter tribune')Ga de hond maar ........ .

3 % (afgerond)aien
2 % (afgerond)aaijen
92 % (afgerond)aaien
3 % (afgerond)aajen
Je hoort aaj, je schrijft aai.
(zie ook de pagina 'zaai groei mooi')
TOTAALRESULTAAT:
95% goed


MENU:

HOME

DAGELIJKSE TEST
Aanmelden
Inloggen
Antwoorden
Scoreverloop

Om te beginnen

Luisterwoorden

Tweeklanken

Vaste lettergroepen

Weet- of opzoekwoorden

Stomme e, -ig, -lijk

Regelwoorden

Andere woorden

OVER DEZE WEBSITE


ZOEKEN

Webdesign en CMS: Martin van Toll Producties