MOB-versie | Naar grote versie
eerdere test
Test van gisteren

De deelnemers van Beetje Spellen hebben gisteren de volgende antwoorden ingevuld:

Sam ........ een brief aan Joke.

99 % (afgerond)schreef
1 % (afgerond)sreef
sgreef
Je hoort "sr", je schrijft "schr".
(zie ook de pagina 'scheve schroef')........ jij wel eens met je broertje?

3 % (afgerond)Stoej
97 % (afgerond)Stoei
Je hoort oej, je schrijft oei.
(zie ook de pagina 'zaai groei mooi')Ken jij iemand die ........ is?

6 % (afgerond)miljoneir
88 % (afgerond)miljonair
6 % (afgerond)miljoner
Het woord komt uit het Frans. Je hoort een soort -er, maar je schrijft -air.
(zie ook de pagina 'populair trottoir')De grote vakantie is meestal in ........ .

8 % (afgerond)julie
92 % (afgerond)juli
Als een woorddeel geen eigen betekenis heeft en op een ie-klank eindigt, schrijf je meestal alleen de i.
(zie ook de pagina 'liter tribune')
TOTAALRESULTAAT:
94% goed


MENU:

HOME

DAGELIJKSE TEST
Aanmelden
Inloggen
Antwoorden
Scoreverloop

Om te beginnen

Luisterwoorden

Tweeklanken

Vaste lettergroepen

Weet- of opzoekwoorden

Stomme e, -ig, -lijk

Regelwoorden

Andere woorden

OVER DEZE WEBSITE


ZOEKEN

Webdesign en CMS: Martin van Toll Producties