MOB-versie | Naar grote versie

Weet- of opzoekwoorden | ach toch pech

Je hoort -ag, -eg, -og, -ug, maar schrijft soms -ach, -ech, -och, -uch:

 

Woorden met -ag      Woorden met -ach

bedrag

beklag

beslag

bijslag

dag

gedrag

gezag

inslag

plag

slag

stag

rag

vlag

zag

 

ach

lach

 

Apache (indiaan)

hachelijk

kachel

lachen

sjacheraar

woorden met -eg woorden met -ech

aanleg

domweg

dreg

eg

heg

inleg

leg

neg

pakweg

ruwweg

steg

uitleg

weg

zeg

 

pech

Tsjech

 

 

woorden met -ig woorden met -ich

big

enig

tig

wig

 

zich

 

richel

wichelroede

woorden met -og woorden met -och

blog

dog

grog

hertog

log

nog (= nog steeds)

rog

smog

trog

weblog

zog

 

edoch

doch

joch

noch (= ook niet)

och

poch

toch

 

pochen

rochelen

woorden met -ug woorden met -uch

brug

mug

plug

rug

stug

terug

vlug

kuch

uch

 

kuchen

woorden met -uig woorden met -uich

duig

huig

ruig

tuig

zuig

 

juich

gejuich

 

huichelaar

 

  -ch- klinkt ook als 'g' in deze woorden

googelen (met Google) 

chagrijn

goochelen (als een goochelaar)

giechelen 

 MENU:

HOME

DAGELIJKSE TEST

Om te beginnen

Luisterwoorden

Tweeklanken

Vaste lettergroepen

Weet- of opzoekwoorden
treinreis in mei
fijne tijd
au zei de pauw
oud hout
ach toch pech
cavia konijn
a.u.b., z.s.m.

Stomme e, -ig, -lijk

Regelwoorden

Andere woorden

OVER DEZE WEBSITE


ZOEKEN

Webdesign en CMS: Martin van Toll Producties