vanochtend 457 ingeschreven gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 26-12-2018

eerdere test  latere test

De deelnemers van Beetje Spellen hebben 26-12-2018 onderstaande antwoorden ingevuld.

Je moet dat blad ........ opzeggen.

1 % (afgerond)sgriftelijk
99 % (afgerond)schriftelijk 
sriftelijk
Je hoort "sr", je schrijft "schr".
(zie ook de pagina 'scheve schroef')Ik ........ de hond over de rug.

2 % (afgerond)aaj
ij
aj
98 % (afgerond)aai 
Je hoort aaj, je schrijft aai.
(zie ook de pagina 'zaai groei mooi')Hij heeft een heel ........ vader.

90 % (afgerond)autoritaire 
2 % (afgerond)autoritere
6 % (afgerond)autoriteire
1 % (afgerond)autoriterre
Het woord komt uit het Frans. Je hoort een soort -er, maar je schrijft -air.
(zie ook de pagina 'populair trottoir')Ach ........ , ik ga lopen.

1 % (afgerond)ne
neei
1 % (afgerond)neej
99 % (afgerond)nee 
Het woord eindigt met de lange ee-klank. Dan schrijf je "ee".
(zie ook de pagina 'zo, ga nu mee')
TOTAALRESULTAAT:
96% goedVaak gestelde vragen - - REACTIES OF TIPS - - Instellingen aanpassen

Beetje Spellen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties